Listopad 2008

Avatar do VGS

24. listopadu 2008 v 21:19 Tento blog
Zdravím všechny. Spáchala jsem tento avatar do VGS na blogu sunshine. Takže pokud se vám jenom trochu líbí, požádala bych vás o hlasování ZDE (pro Asmu). Předem díky. Pokud máte nedostatek diplomů, napište se do komentářů, že jste za mě hlasovali a kolikátý to byl hlas a slibuji, že diplomek vyrobím.

Cyklus lidské rasy I. - Rasa a rasogeneze

16. listopadu 2008 v 16:21 Cyklus lidské rasy
V prvním článku tohoto cyklu bych vám ráda vysvětlila pojmy rasa a rasogeneze.

Rasa a rasogeneze
Slovo "rasa" se v evropských jazycích objevuje poměrně pozdě, až od 16. století, a to jako pojem chovatelský. Mluví se nejprve o "rasách" koní a psů, jako o nich ostatně běžně hovoříme dodnes. Termín "rasa" se nejčastěji odvozuje z arabského slova "ras", což znamená počátek, původ, ale též hlava. Pro klasifikaci lidských plemen ho poprvé použil francouzský antropolog Francois Bernier koncem 17. století. Rasa je označením lidské variability. Různé rasy vznikaly v průběhu osídlování světadílů. U skupiny lidí se vytvářely znaky a vlastnosti, které odpovídaly podnebí a prostředí, aby zde mohli optimálně žít. Vztahuje se výhradně na tělesné znaky a vlastnosti člověka. Lidské rasy se od sebe odlišují znaky, které jsou dědičné - barva pleti, vlasů tvar nosu, rtů, obličeje, typ ochlupení, biochemické rozdíly. Rasogeneze - proces vzniku a vývoje lidských ras od samotných předchůdců současného člověka rozumného až po dnešní lidskou společnost.

Co říká Wikipedie na pojem rasa?
Plemeno, neboli rasa je jednotka využívaná pro klasifikaci zvířat nižších než druh. Druh je základní taxonomickou jednotkou zootechniky. Plemeno je definováno jako populace hospodářských zvířat stejného plemene, která své znaky a vlastnosti předává na potomstvo. Tyto znaky a vlastnosti jsou různé napříč jednotlivými plemeny. Znaky a vlastnosti mohou být morfologické, fyziologické a psychické.
S plemenem, resp. rasou se můžeme setkat i u člověka. Skutečné i smyšlené rozdíly mezi různě definovanými rasami lidí byly základem rasismu

Cyklus lidské rasy

16. listopadu 2008 v 16:09 Antropologie
Ahoj všem. Když jsem se podívala na datum svého posledního článku, doslova jsem se zhrozila. Moc se omlouvám, ale čtvrtletí na krku a učitelé mají dojem, že právě jejich předmět je nejdůležitější a všechno z něj musíme umět.
V zeměpise teď bereme osídlování světa, lidské rasy, populační explozi, pojmy spojené s velkoměsty (aglomerace, konurbace, megapole, megalopolis,...), náboženství, jazyky,...
Velká část z toho souvisí s antropologií, k mé velké radosti. Dneska (a nejen dneska) bych se ráda zastavila u lidských ras.
Toto téma bylo (a bohužel stále je) hodně tabuizované. Vděčíme za to hlavně Hitlerovi a jemu podobným. Ale rasismus je v lidech zakořeněný už velice dlouho, troufám si tvrdit že od vzniku samotných ras. Naneštěstí zneužívání antropologických poznatků o variabilitě lidského rodu pro rasistické teorie vrhá temný stín na celou antropologii, což je další z důvodů, proč se hodlám tomuto tématu věnovat. Někdo dokonce zpochybňuje existenci lidských ras vůbec.
Můj názor, který nikomu nehodlám vnucovat, je takový, že lidské rasy EXISTUJÍ, jsou reakcí lidí na přírodní podmínky, v nichž žijí a každá rasa má své základní znaky a charakteristiky. Tyto znaky se mohou prolínat při míšení ras. Nelze posoudit lidskou rasu pouze podle barvy kůže, protože např. obyvatelé Indie a severní Afriky s většinou tmavou pletí patří do europoidní rasy. Nicméně to neznamená, že by nějaká rasa byla nadřazená a jiná méněcenná!!! Lidské rasy jsou krásným ukazatelem toho, jak jsou lidé rozdílní a schopní se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám
Lidské rasy se nedají shrnout do jednoho článku, nebo respektive dají, ale bylo by to k ničemu. Takže jsem se rozhodla vytvořit jakousi podrubriku rubriky Antropologie, která ponese název Cyklus lidské rasy. Najdete ho pod tímto odkazem: Cyklus lidské rasy

PS: Nebojte se, na rubriku Lidská společnost jsem nezapomněla, chystám další článek.
PPS: Ne, že bych neměla nápady, ale ocenila bych, kdybyste mi napsali do komentářů, co tu chcete mít. (vzkaz pro sunshine: Neboj, do Vánoc napíšu alespoň jeden životopis.)